Prořezávání stromů

 

Nechte péči o vzrostlé stromy na nás a vyhněte se všem rizikům spojeným s prořezem stromů (škoda na majetku, zranění díky neodborné manipulaci s technikou, neodborný zásah do struktury stromu...). Díky našemu odbornému prořezu budou Vaše stromy vypadat lépe, budou léta plnit svoji funkci a nebudou ohrožovat ničí bezpečnost .

V našich řadách pracují pouze lidé se zahradnickou a arboristickou odborností, kteří mají zkušenosti s výškovými pracemi, znají různé způsoby jištění a ovládají stromolezení. Absolvování kurzu první pomoci a bezpečnosti práce a kurzu pro obsluhu motorových pil a jiné mechanizace jsou samozřejmostí. 

Proti případným škodám vzniklým při práci jsme pojištěni u společnosti Generali.

Provádíme:

  • Prořezy korun stromů ve vegetačním období, které si kladou za cíl zlepšit konstituci koruny daného stromu.
  • Bezpečnostní řez se provádí během roku za účelem odstranění prosychajících větví, které hrozí odlomením a tím ohrožují zdraví a majetek osob. 
  • Redukčním řezem krátíme a odstraňujeme větve, které jakýmkoli způsobem "překáží". Často se jedná o radikální zásah do koruny stromu. Nutné je brát v potaz vliv řezu na budoucí růst stromu.

Cena

Cenu za prořez stromů stanovíme dohodou na základě osobní prohlídky, při které zhodnotíme náročnost a rizikovost zásahu.

 

Strom před prořezem 

 

 

 Strom po přořezání