Reference

2016 Aktuální reference z posledních akcí rizikového kácení.

Lipčice nad Vltavou výřez náletových dřevin o rozloze 15 000 m2

Rizikové kácení Slovany, Košutka

Rizikové kácení Klatovy, Dolany

 

2015

Litice pokácení stříbrného smrku

Mladotice pokácení borovic

Butov pokácení ořechu, smrků

Výškové práce  pro firmu Barbet s.r.o

Klatovy areál ekonomické školy - pokácení 4 ks Líp 

Šumava Hojsova Stráž -pokácení 1 ks smrky ohrožující elektrické vedení 

Šumava Hamry - pokácení 3 ks buků za pomocí lezeckého vybavení (stromy ohrožovali přilehlou elektrárnu)

Lesy Dobřany - těžba

Mantov - kácení topolu jeřábem

Mítov - za krácení 1 ks smrku

Dobřany -riziková težba v místních lesích.

Křimice areál TEP a.s - vyřezání náletových dřevin podél plotu o velikosti 1000m2  za pomocí strojového mulčovače

Klatovy - odfrézování 18 ks pařezů pro firmu Madruzo v areálu Šumavan

Čižice Plzeň jih - pokácení 14 ks boprovic za pomocí lezeckéhi vybavení (stromy ohožovali chaty)

Roupov  - ořez okolo hradu a kaple

Stříbro - Blahousty pokácení 4 ks borovice rizikové kácení (stromy ohrožující chatu)

Mesíčňí Stráň - chatová osada Dobřany rizikové kácení 2 ks smrky

Mlýn Dobřany - pokácení 10 ks akátů z důvodu rekonstrukce kapličky

Správa a udržba silnic Plzeň - pokácení 9 ks topolů 

Starý Plzenec - rizikové kácení (borovice, modřín, dub, smrk)

Horušna - pokácení 1 ks jasan obvod kmene 105 cm

Roupov na hradě - ořez - kácení stromů

Křimice TEP a.s - ořez vrby, výřez náletových dřevin podél plotu o délce 200 metrů

Chlumčany - pokácení 2 ks smrky, 1 ks smrk zakrácení špičky

TEP a.s Křimice - pokácení 1 ks topolu

 

 2014 

 Správa a udržba silnic Plzeňského kraje (Valcha, Chrást, Malostranská ul. výřez zeleně)

Klatovy pokácení 1 ks jasanu ohrožujicí budovu Dům dětí a mladáže 

Šumava Nová Hůrka - Prášili výřez 292 kusů stromů pro  cyklostezku  o delce 5 km

Plzeň Křimice výškové práce oprava fasády, tmelení oken pro firmu Tep s.r.o

Klatovy pokácení 4 ks rizikových stromů ohrožující mateřskou školku, zadavatel Dušan Malenka www.malstav.cz 

Klatovy pokácení  65 smkrů ohrožující tenisové kurty

Obec Čižice výřez náletových dřevin při polní cestě 2 km za pomocí stroje. Vyčištění mezi 2500 m2 za pomocí křovinořezů a pil

Stavební firma Vavřík s.r.o. pokácení 6 ks bříz z důvodu vybudování pěší zony  v Nepomuku

Správa a udržba silnic Plzeňského kraje ( Valcha) vyčištění 700 m2 náletových dřevin ohrožující  rozhled na přechodu

Správa a udržba silnic Plzeňského kraje (Plzeň) ulice Sušická kácená 4 ks stromů nakloněný nad troleje

Dobřany obnova Martínského kopce (park) vyřezání 12 500 m2 náletových dřevin, vykácení 50 ks stromů

Hojsova Stráž (okr Klatovy) odstranění 4 kusů stromů, pro rekonstrukci kaple

Obec Mrtník (okr:Plzeň sever) Pokácení 4 ks stromů, zakrácení 70 ks špiček u smrků, prořezání 16 ks listnatých stromů, odfrézování parezů

Liešišov Šumava okr: Klatovy pokácení 2 ks smrků za pomocí lezeckého vybavení, ohoružující chatu

Mečín okr: Klatovy pokácení ořechu za pomocí lezeckého vybavení

Záhorčice Šumavava okr: Klatovy pokácení 1 ks jasanu odhadnute stáří 120 let

Obec Šlovice prořezání 5 ks kaštanů za pomocí plošiny

Obec Čižice pokácení 5 ks stromů ohrožující komunikaci

Obec Šlovice ( plzen jih ) pokáce 5 ks stromů , prořez 3 ks stromů vše za pomocí plošiny,  odfrezoná pařezů

Plzeň Slovany (Na Brázdě) pokácení 1 ks smrku ohrožující el vedení, přilehlou nemovitos, za pomocí plošiny

Plzeň Křimice pokácení 5 ks stromů pro  Stavební firmu  www.digiarch.eu

Malovice ( Tachov) pokácení 1 ks borovice, prořez Dubu vše za pomocí lezeckého vybavení

Soběkury (Plzeň jih) prořez kaštanu za pomocí lezeckého vybavení 

Plzeň Slovany pokácení 1 ks lípy za pomocí plošiny

Stod (Plzeň jih ) Pokácení 1 ks borovice za pomocí lezeckého vybavení

-Plzeň Karlov TJ Sokolo vykácení 5 ks agátu, odfrezování 5 ks parezů

- Vykácení sadu 45 ks ovocných stromů, 1200 m2 vyřezání náletových dřevin. Pro moderní průmyslový areál VGP Park Bručná který se nachází na jižním okraji Plzně. Zakázku zadala firma www.vgpparks.eu/cs/

- Hlohová (Domažlice) Pokácení 2 ks Jasanu o průměru 100 cm, za pomocí plošinywww.plosinacajthaml.cz

- Borský Park (Plzeň město) pokácení 1 ks Topolu odhadnuté stáří 120 let o průměru 110 cm pro firmu SILNICE NEPOMUK s.r.o. www.silnicenepomuk.cz

- Záluží (Plzeň sever)pokácení 15 kusů borovic ohrožující nemovitosti, za pomocí lezecké techniky, odfrézování pařezů za pomocí stroje (SC252 Pařezové frézy)

- Praha (Nučice) 10 kusů bříz ohrožující nemovitost, kácení za pomocí lezecké techniky, odfrézování pařezu

- Obec Busil, Hartmanice (Klatovy) pokácení 1 ks volše za pomocí plošiny, ohrožující přilehlou nemovitost,

- Obec Vlkov (Plzeň jih) pokácení 3 ks stromů (javor) za pomocí lanového hupcuk, ohrožující elektrického vedení a přilehlou nemovitost a 1 ks (akátu) nakloněný nad elektrického vedení

2012

- Obec Týniště (Plzeň jih) odstranění nebezpečné větve ohrožující nemovitost za pomocí lezecké techniky

- Osada Busil, Hartmanice (Klatovy) postupné pokácení 1 ks (smrku) ohrožující přilehlou nemovitost za pomocí lezeckého vybavení

- Obec Mantov (Plzen sever) - pokácení 1 ks (kaštanu) ohrožující přilehlou nemovitost za pomocí plošiny

- Město Dobřany (Obec Šlovice) - pokácení 1 ks (topolu černého) o průměru 160 cm který měl obvod 5 metrů, odhadnuté stáří 125 let za pomocí plošiny, pokácení 4 ks stromů za pomocí plošiny ohrožující dráty el vedení

- Plzeň (Slovany) ulice Brojova poražení 5 ks borovic za pomocí lanového hupcuku,

- Sušice poražení 1 ks vzrostlého javoru ohrožující komunikaci

- Hnačov (Klatovy) zakrácení špiček 20 ks smrků

- Chudenice (Klatovy) poražení 1 ks javoru do volného prostoru

- Silnice Nepomuk s.r.o. - kácení kaštanu podél komunikace, odstranění pařezu za pomocí frézy

- Obec Čižice (Plzeň-jih) - postupné pokácení 1 ks borovice za pomocí lezecké techniky

- Obec Mrákov (Domažlice) - postupné pokácení 1 ks Lípy za pomocí lezecké techniky

- Obec Přestavlky (Plzeň-jih) - postupné pokácení 1 ks smrku za pomoci lezecké
techniky

- Obec Čižice (Plzeň-jih) - postupné pokácení 1 ks borovice za pomoci lezecké techniky

- BV Stavby Dýšina:
Město Stříbro (Tachov) - pokácení 24 ks stromů na místním náměstí,
Město Stod (Plzeň-jih) - pokácení 11 ks stromů

Své služby poskytujeme i fyzickým osobám (např. z obce Sulkov, Plzeň-Černice atd.).